Ett styrelsearbete är alltid förknippat med ett stort ansvar, engagemang och kunskap. Ann-Louise, varför valde du att engagera dig i StyrelseAkademien, först som medlem och senare också i styrelsen?
– Jag är engagerad i Styrelseakademien Gävleborg för att utveckla min kompetens gällande styrelsearbete och få möjligheten att ta del av andras erfarenheter och kunskap. Framtid, mål och strategier är viktiga delar för såväl stora som små organisationer, föreningar och företag och där har styrelsen ett enormt viktigt uppdrag!

Bli medlem du också för att utveckla dig själv och ditt företag eller förening!
http://kalender.styrelseakademien.se/EventManagement/EventRegistration.aspx?id=76EF05FB-E63F-E411-89C9-0050568D0553&fbclid=IwAR1iCyfo1OfGg-pjpIZkeH-da9RMRGTHUucHtTZLEYGoBO97nOQZcHh11GY

PS. Torsdag den 10 juni kommer vi att anordna en halvdagsutbildning "Insikt i styrelsearbete" på Axmar Brygga inklusive lunch. Mer information och anmälan här
https://effectplus.se/visa-aktivitet?read=styrelseutbildning-i-inspirerande-miljo

För mer information kontakta
Kjell Gunnarsson, verksamhetsledare
kjell.gunnarsson@styrelseakademien.se
076-0513581
http://www.styrelseakademien.se/gavleborg
Medlemsskap 1600:-/år inkl. moms.